Gång och cykelväg mellan Manacor och Artá

Posted By: Peter on Dec 19, 2013 in Aktiviteter
Eisenbahn-Mallorca

Egentligen var en järnväg planerad som förlänga sträckan från Palma – Manacor ända till Artá. Men pengarna tog slut och regeringen stoppade bygget. Så istället för järnvägsspår finns nu enbart rejäla markarbeten som ligger i landskapet utan nytta.

För att göra något bra av det har nu bestämts att göra en gång- och cykelväg av sträckan. Hela avsnittet är 29 km långt. Ett avstånd som även otränade cyklister kan bemästra och det ska finnas många mindre picknickplatser med bord och cykelställ för att ta pauser. Det ska bli ett attraktivt grönstråk för rekreation. Det räknas med att färdigställa sträckan juni 2014.

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Casamillor
Freizeit und Unterhaltung Blogverzeichnis Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de Blog Top Liste - by TopBlogs.de